Ika-apat na Pagdaraos

Hangin

I. Mga kasangkapan at kagamitan

  Kasangkapan
 1. laso ng Magnesium
 2. 6 M Hydro-Chloric acid
 3. dinalisay na tubig
  Kagamitan
 1. eudiometro
 2. mataas na glass jar
 3. panukat ng haba
 4. silindrong de grado
 5. crucible tongs
 6. burette clamp

Katuturan

Isinasabi ng Batas Boyle na ang pinapalooban (o volyumen V) ng isang tiyak na sukat ng hanging pakiwari ay baligtad na sumasabaybay sa kaniyang presyon (P), sa isang nakatukoy na init-panahon. Naihahayag ang batas na ito sa matematikong tumbasang:

PV = k(konstant, o naka-pukol)
P = k * 1/V

Kapag mey nabubuong hangin sa loob ng isang pagkilos-kemikal, ang sukat ng karamihang-tipik

Titingnan nating gaano katagal bago kainin ng asidong HCL ang laso ng magnesium .

Ang Magnesium ay isang magaang, makintab grey metallic element, symbol Mg, atomic number 12, found in group two in the periodic table. It is quite reactive giving vigorous reactions towards acids. It is one of the alkaline earth metals, and the lightest of the commonly used metals. It is used in alloys, flash photography, flares, fireworks and flash bulbs because it burns vigorously in air with a bright white light. Magnesium reacts with steam to release hydrogen and it also burns in carbon dioxide gas.

Punuin ng tubig ang eudiometro ng mga sigurong hanggang kalahati. Baligtaring ito upang maitayo sa loob ing isang glass jar na dalawang-katlong napunuan ng tubig. Huwag ibahin ang kumpul ng hanging nakapaloob. Tatlong ulit niyo dapat ayusin ang eudiometro, sa bawat pag-ayos ay gawin niyo ang pagsukat sa mga nakatukoy na measurements (Volyumen ng hanging nakapaloob, height o kataasang agwat sa pagitan ng mga nibel ng tubig sa loob ng eudiometro at sa loob ng glass jar na labas sa eudiometro)

Katanungan

Sanggunian http://ppp.unipv.it/Volta/Pages/SPI_ENG_eudiomet.html http://www.essaybank.co.uk/free_coursework/1321.html