Saligang-Batas Wala nang Commission of Appointments Ang pulungang pambansa ay bubuin ng mga sektor 2000 ang magiging kasapi ng pulungang pambansa 20 abogado 100 inhinyero 80 magniniyog 10 maglalako 60 titser