Magandang Gabi

Kumain ako ng bulalo bilang hapunan. Binasa ko si Dan Brown.