Bayang Hinarang

Kung puga lang ba ang mga taumbayan,

at hindi na pampagana sa kamulatan

ang kahirapan...

Ang masa ay `di na nahuhulma

ng mga kamay ng mga kapuwa

na taga-uring manggagagawa

kundi ng mga daluyong ng hangin

ng uring pumapa-ilan-lang.

"Ang masa sa panaderiya

nila Aling Mina at Mang Jack!"

inawit muli ng kuya ni Kagawad,

nguni't ano'ng maipaglilingkod

ng sanggunian man o barangay

na walang hinaharap sa ilog?

Ang Tambo ay may tubig

na `di man lang kulay putik

kundi maitim pa sa uling

nguni't walang pakinabang

man sa gamit na pagbaga.

(tintang walang pusit)

Ang tanging namumulaklak

ay mga supot, nguni't

walang halimuyak.

Walang balak

na pagkilos si Kagawad.

at wala namang nambabanta

na ang ilog ay maging tutukan

sa pagsukat sa kaniyang pagkamarapat

sa pag-upo sa lingkurang barangay

magiging isang dekada na.

Ang panalo'y natiyak

ni hindi

man sa talumpati

kundi sa pangalang

muntik

nga lang maidawit sa masama

ng bubuwit na kapatid niyang kalahati

na nagawang takbuhan ang ilan nang

kabarangay na Muslim na mey mga alagang tiyangge.

Hindi man kaugaliang alahas at ginto

ang nadale.

Siyento-Siyento

din ang sa Prepaid.


Ano ang kakaibahan ng magnanakaw

sa politiko?

sabi ng Mang Sinong ng Tambo

Ang magnanakaw: nagnanakaw agad, saka tumatakbo

Ang politiko: tumatakbo muna, saka na magnanakaw


Kung may isinilang ngang Manunubos Salvador de la Raza


Bayani ang masa,

ayon sa aklat na batayang-kasaysayan

ng Amang Renato Constantino.

Iisa ang kanilang tama

sa pagkaunawa ng mga pumaparating

na mga pagsubok.

Pagdaong man ng mga Nihonggo.

Pagsadsad man ng mga G.I. Joe.

Nguni't ano ang uri ng masa

na dosena-dosenang idinala

ng Anak na RC sa Tandang Sora?

Iisang diseyno ang mga plakard nila

"Mga Hakot!"

Ang sigaw ni Leavides,

siyang naging nobya

ng law student na burgis,

kung kaya't naghinging tawad

siya qng metung a RA na Capampangan

sa kaniyang pagbabaliktad

bilang rejectionist.


Ang masa ay hindi

na mga bayani

kundi

mga pipi.

O Pepe! Pepeng kinoryente

sa ilang buwan ka ngang ikinulong

ay ikinamumutyang bilang

Madlang pahatiran

binahiran

ang kuwarta

ay kislap sa tuwina

ipina-ilan-lang

Erap

Ama ng mga Hakot

Ang Dios

ang siyang Tagapagtubos

nguni't nakabaon pa rin Ito

sa mga broadcast ni eraņo

Ipinagpala ba ang masa

o ito ba'y isinumpa

Nabibilang ba tayo sa masa?

O pumalungkot na Dekano

nagtapat ka sa akin

noong napa-aga ako

sa inyong kuwarto.

"Inaalala ko lang ang ating bayan."

Iilan lang

Walang diyos sa paniniwala ni Pepe.

`Di na niya kailangang sumubsob

sa usaping ng mga Aleman gaya nila Nietzsche,

at baka masilayan pa ang p***ng

Karl Marx na naging pahamak sa kaniyang bayag

noong siya'y nabihag.

Nangongolekta na lang

si Pepe ng mga magagarang

mga panulat.

Sa dami niyang pluma, ay daig nga niya ang alinmang pabo real, nguni't kahit ang kaniyang libro mismong nakapamagat sa pangalan ng Sining ng Sulat-Kamay ay `di man lang nagawan ng edisyong manuscrito `di gaya ng dos tomos ni Gat Jose Rizal.

Nakaismid si Pepe habang lumalagda

sa papeles ng nagpapaka-tibak.


Ang masa ba'y babawi?

Alam mo nga, na ito'y hati.

Hindi nga matiyak kung ako, tayo'y kasali...


"Ang yaman pala ng Pilipinas."

bulalas ni

Bago pinatay ng bayot na Pilipino

si Juan Versace.

O kabataang hindi pa sa bakal

kailanman napahaula.

Ang rehas ay mga bote

kay taas ng singil

na nagagawan naman ng paraan

na pagbayaran lahat.

(`di na kailangan basagin.) Rehas

din ang walang kuwerdas

na telepono.

Sa kinadaming pipindutin

malabong may susi sa kaligtasan. kundi lahat ay kawing sa pala-gugol na aliwan

Paano tuturuan ang kabataan?

Hindi na palo ang kanilang natatamo

at di rin ang alfombra ng asing walang iodine ni kahit hilaw na munggo.

Basag ang abot-tanawin ng madlang meykaya.

Payukod ng mukha sa sariling

Kapiling ang pamangkin sa piano

napabayaang sa bahay maglaro ang bata'y magsariling nagbuklat sa katon Binasa ang notas nguni't hindi nakuha ni hindi namalayan na hindi alinsunod ang kaniyang mga pindot ang aklat ay hindi sapat kung walang gabay at `di makuha ng simpleng salita nang hawak-kamay