Walu-Walong Galaw

na Pampasigla ng Laro

(Eights to Excellence)

Choreography: Ramuel Mendoza Raagas KAL 1992-97204

Physical Education 2 Cheerdancing MHE

Guro: Professor Jonathan Cagas

Setyembre 13-26, 2001

  Panimulang Walo

 1. Gumulong nang Pabalik
  (maaring tumagilid kung hindi kayang manatiling nakatutok sa gitna)
 2. 2. Luhod na a la genuflection, sabay yayanigin ang mga pompom
 3. Titik-"T" (Huwag isagad sa gilid ang mga kamao,
  nakayupi dapat konti nang paharap ang mga ito
  hangga't nasisilayan sila tamang-tama lang sa dulo ng abot-tingin)
 4. Baliin ang mga brasong naka-tindig kanina sa anyong "T"
 5. Magsitalon tayo nang naka-"pike" ang ayos
 6. Check-mark (ituturo sa kanan)
 7. Bucket
 8. Spreadeagle jump

  Ika-sunod na Walo

 1. sulong (parade style)
  Kanang kamao ang nasa harap.
  Kaliwang kamao ang nasa taas.
 2. kabilang braso't paa naman
 3. 3. Tayong-nakabukaka tayo
  (nakatuwid ang mga tuhod)
 4. Ibaling naman natin sa kabila
 5. 5. kalahating-split
  ang bigat ng katawan
  ay nakatuon sa kanan natin
 6. Humiga tayo nang a la posporo. Ang ulo natin ay papalayo sa mga nanonood.
 7. Ibuka natin ang mga braso nang pa-hugis "V".
 8. Iaangat natin ang torso na waring magiging ibabaw ng isang mesa kung saan ang mga paa at kamay natin ang silang magsisilbing bilang mga legs ng table.

  Ikatlong Walo

 1. Three-limb stand. Mesa menos kaliwang kamay na itinaas nang tagilid. Nakapinid ang kamao.
 2. Tadyakin ng mga talampakan ang mga paa hanggang makatayo tayo nang tuwid.
 3. Hakbang paharap (kanang paa muna), sabay palakpak.
 4. Hakbang paharap (kaliwang pa naman), sabay palakpak.
 5. 5. Gawing tuning fork ang ayos ng mga braso. Tumayo tayo nang nakatuwid lang ang isang paa (ang kaliwa). Itiklop natin ang kanang paa.
 6. 6. Ang natiklop na paa (ang kanan) ay ituwid natin na nakaangat. Kung kaya, paabutin ang dulo ng talampakan sa mey tiyan, o higit na mataas pa.
 7. 7. Tayo tayong naka-anyong walis. I-ekis natin ang mga paa.

  Ika-apat (at Panghuling) Walo

 1. 4.
 2. 1.
 3. 2.
 4. 3.

  5.
 5. 6.